LEAD en de taakverdeling

In deze periode worden weer nieuwe bestuursleden gekozen die bij de meeste Past Rotarian Clubs na 30 juni in functie treden.

Afbeeldingsresultaten voor bestuur

Bij het in gebruik nemen van een ander administratiesysteem is afgesproken dat het de taak is van de Secretaris om de club- en ledengegevens bij de houden op de website in de LEdenADministratie, hierna LEAD genoemd. Mocht de secretaris niet zo thuis zijn in het digitale gebeuren dan kan een Clubofficer aangesteld worden. Als de secretaris wel de LEAD up-to-date kan houden, bekleedt hij de dubbelfunctie van secretaris en clubofficer.

Dit in verband met eventuele mailingen die alleen bestemd zijn voor de Clubofficers.

Secretarissen en Clubofficers krijgen - naast een medebestuurslid - schrijfrechten toegekend; wat betekent dat zij gemachtigd zijn veranderingen aan te brengen in de LEAD van hun eigen Club van Past Rotarians

Op de website en in de LEAD is een handleiding te vinden.

Ga naar onze website www.pastrotarians.nl en log in via "Voor Leden", daarna klikken op "Handleidingen" en kiezen voor "Handleiding LEAD voor clubofficers en secretarissen".

Wanneer LEAD is gestart staat in de blauwe balk "Handleidingen". Klik daarop en daarna kan gekozen worden voor de eerder genoemde handleiding.

Kies voor een onderwerp, waar op dat moment mee gewerkt moet worden, uit de inhoudsopgave. Via een zoekopdracht (meestal Ctrl f) kan een item ingetypt worden. Door op Enter te drukken verspringt het naar de volgende zoekopdracht en stopt bij het juiste hoofdstuk.

De Administratie is te allen tijde bereid om hulp te verlenen; zowel via e-mail administratie@pastrotarians.nl of telefonisch 06-30 84 95 20.

Succes bij het werken met LEAD.

En denkt u ook nog even aan het bijwerken van de gegevens van de clubleden vóór 1 juli?

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,
Betty Wennekes
Administratie Federatie van Clubs van Past Rotarians in Nederland