REGELS

voor Clubs van Past Rotarians
aangesloten bij de vereniging
“Federatie van Clubs van Past Rotarians in Nederland"

Aangenomen in de Algemene Ledenvergadering, vroeger voorzitters­verga­dering,
van 12 maart 1986, 30 november 1995, 21 februari 200, 26 februari 2014 en 26 oktober 2016

1.

Het doel van een Club van Past Rotarians - verder aangeduid als CPR - is de Rotary beginselen en de Rotary geest in clubverband levend te houden.

2.

Een CPR, aangesloten bij de Federatie, regelt zijn eigen zaken zelfstandig met respectering van de statuten en regels die door de Federatie zijn of zullen worden opgesteld.

3.

Ieder (oud) lid van een Rotaryclub kan desgewenst lid worden van een PR club, mits het bestuur van die CPR daarmee instemt. Daarnaast kunnen niet-Rotarians lid worden van een CPR. Zij conformeren zich aan de formele reglementen van de Federatie en de CPR.

4.

Het bestuur van een CPR bestaat ten minste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen zo nodig door één persoon worden uitgeoefend. Het bestuur van een CPR benoemt een clubofficer, die tot taak heeft het bijhouden van de leden- en clubgegevens op de website. De functie zal veelal door de secretaris, maar kan in principe door ieder lid van de club, worden uitgeoefend.

5.

Een wijziging in de samenstelling van het bestuur geschiedt met ingang van het nieuwe Federatiejaar; per 1 juli. Tenzij wisseling door omstandigheden op een ander tijdstip noodzakelijk is.

6.

Leden die zich voor een CPR zeer verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen tot erelid worden benoemd.

7.

Het clubjaar dient in overeenstemming te zijn met het Federatiejaar.