PPT-Presentatie

Presentatie over CPRs en de Federatie.
TOELICHTING INLEIDING
• De presentatie is bedoeld als
voorlichtingsmateriaal voor Rotaryclubs, voor
Rotarians die overwegen CPR-lid te worden en
voor nieuwe CPR-leden.
• Dit document is een PDF van de echte
PPT presentatie en kan gebruikt worden als
voorbeeld voor een eigen presentatie.
• Men kan ook uitgaan van de eigenlijke
PowerPoint of Keynote presentatie: op verzoek zendt de
webmaster die toe. Men kan die presentatie eventueel zelf
aanpassen.