De Clubs van Past Rotarians centraal

Alleen Clubs kunnen lid zijn van de Federatie.

Het lidmaatschap van de Clubs van Past Rotarians staat open voor dames en heren die het lidmaatschap van hun Rotaryclub hebben opgezegd, dan wel wensen voort te zetten. Een dubbellidmaatschap is dus mogelijk.

Op dit moment zijn er verspreid over het gehele land ongeveer 120 Clubs van Past Rotarians waar men alle individuele leden in principe van harte welkom heet.

Oprichting

De oprichting van een Club van Past Rotarians verloopt volgens een stappenplan van de Federatie. Zij kunnen hun initiatief aanmelden bij de Federatie waarna de Commissaris Clubvorming contact zal opnemen om het gehele proces van aanmelden te begeleiden. Individuele Rotaryleden kunnen bij het bereiken van minimaal 8 kandidaat-leden de status van ‘in oprichting’ aanvragen bij de Federatie.

Voor meer informatie: info@pastrotarians.nl .