Clubs van Past Rotarians

Het lidmaatschap van de Clubs van Past Rotarians staat open voor personen die het lidmaatschap van hun Rotaryclub hebben opgezegd, dan wel wensen voort te zetten. Een dubbellidmaatschap is dus mogelijk. Enkele jaren geleden is besloten dat, mits voldaan is aan enkele voorwaarden, ook andere personen lid kunnen worden.

Op dit moment zijn er verspreid over het gehele land ongeveer 120 Clubs van Past Rotarians.


Alleen Clubs van Past Rotarians kunnen lid zijn van de Federatie.

Oprichting van een club

De oprichting van een Club van Past Rotarians verloopt volgens een stappenplan van de Federatie. Initiatiefnemers kunnen zich aanmelden bij de Federatie waarna de Commissaris Clubvorming contact zal opnemen om het gehele proces te begeleiden. Individuele Rotaryleden kunnen bij het bereiken van minimaal 8 kandidaat-leden de status van ‘in oprichting’ aanvragen bij de Federatie.

Voor meer informatie: info@pastrotarians.nl .