De Federatie

De Federatie van Clubs van Past Rotarians in Nederland is in 1975 opgericht als opvolgster van de Algemene Vereniging van Oud-Rotarians.

De eerste Club van Past Rotarians werd al in 1936 in Den Haag gevormd door uit de toenmalige koloniën teruggekeerde Rotarians. Regels met betrekking tot classificaties bleken toen vaak een hinderpaal om te kunnen worden toegelaten tot een Haagse Rotaryclub. Vandaar de oprichting van een Club van Oud-Rotarians. Dat voorbeeld werd daarna ook elders gevolgd door oudere Rotaryleden, die weliswaar hun Rotary Club verlieten, maar graag hun Rotary-fellowship wilden voortzetten met gelijkgestemden.

Bij de oprichting van de Federatie van Clubs van Past Rotarians werd de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de Clubs, met inachtneming van ieders zelfstandigheid, als doel geformuleerd.

De Federatie tracht dit doel te bereiken door:

a.

Het voeren van een centrale administratie van de clubs en de clubleden.

b.

Een website.

c.

Het uitgeven van een digitale Nieuwsbrief en van een afdrukbare versie daarvan.

d.

Het organiseren van Federatiedagen.

e.

Het organiseren van Federatiereizen.

f.

Het bevorderen van de oprichting van clubs van Past Rotarians.

g.

Het bevorderen van de contacten met Rotary International.

h.

Het bevorderen van de contacten van Clubs van Past Rotarians met de Rotaryclubs in hun regio.

Alleen Clubs van Past Rotarians kunnen lid zijn van de Federatie.

Het lidmaatschap van de Clubs van Past Rotarians staat open voor personen die het lidmaatschap van hun Rotaryclub hebben opgezegd, dan wel wensen voort te zetten. Een dubbellidmaatschap is dus mogelijk. Onder voorwaarden kunnen ook personen lid worden die geen lid zijn geweest van een Rotaryclub. Of van deze optie gebruik wordt gemaakt hangt af van het beleid van de Club. De meeste Clubs nemen alleen Rotarians of oud-Rotarians op.

Verspreid over het gehele land zijn er ongeveer 120 Clubs van Past Rotarians. Deze clubs hebben in totaal ruim 2800 leden, waarvan ongeveer 150 vrouwen.

.

.

2020-02-04/TtW