PRC of CPR?

Als men in een document de naam van een Club van Past Rotarians in Nederland verkort wil aangeven, worden op het ogenblik zowel de afkortingen “PRC” als “CPR” gebruikt. Dat is, zeker voor buitenstaanders, wat verwarrend en het bestuur van de Federatie besloot daarom ruim een jaar geleden om een keus te maken. Het werd “CPR”. Sindsdien wordt deze afkorting in alle stukken van het Federatiebestuur en op de website gebruikt. Het zou goed zijn als deze gewoonte ook verder wordt overgenomen.

.

.

Tjeert ten Wolde, webmaster, en lid van CPR Vlietstreek

(29 januari 2018)