Doel en werkwijze van Clubs van Past Rotarians

DOEL:
Het doel van een Club van Past Rotarians is om voor oud-leden van Rotaryclubs de Rotarybeginselen en de Rotarygeest in clubverband levend te houden.

TOEGANKELIJK VOOR:
Een club van Past Rotarians staat open voor een ieder die lid is geweest van een Rotaryclub in Nederland of elders en het doel van de clubs van Past Rotarians onderschrijft.

Een combinatie van het lidmaatschap van een Rotaryclub en een club van Past Rotarians is ook mogelijk.

Indien de club dat wenst kunnen ook personen die niet lid zijn geweest van Rotary lid worden, mits ze de doelstellingen van de club onderschrijven.

WAAROM NAAR CLUB VAN PAST ROTARIANS:
Binnen een Club van Past Rotarians heersen de beginselen die ook Rotary kenmerken. Dit zijn fellowship en  behulpzaamheid.
Er is geen naar buiten gerichte service meer (wel “clubservice”).
Het motto is “Alles mag, niets moet”!

DE BANDEN MET ROTARY:
De Federatie van Clubs van Past Rotarians – dit is de overkoepeling van alle Clubs van Past-Rotarians – onderhoudt sinds 2016 geen directe contacten meer met Rotary Nederland en de Rotary Districten in ons land. De banden met Rotary lopen sindsdien vrijwel volledig via de clubs.

GEEN DISTRICTEN:
De Federatie van Clubs van Past Rotarians kent geen districtsvorming.
Een 120 tal Clubs van Past Rotarians is over ons land verspreid.

KOSTEN VAN EEN LIDMAATSCHAP:
Iedere club bepaalt in onderling overleg welke bijdrage van de leden wordt gevraagd. Dit is afhankelijk van zaalhuur, activiteiten, lunchkosten e.d.. Tevens is aan de Federatie een bijdrage verschuldigd.
De club die U kiest, kan U informeren over de contributie.

DE ACTIVITEITEN:
De bijeenkomsten vertonen een grote gelijkenis met die van een Rotaryclub.
Er zijn lezingen, causerieën en discussies over bepaalde onderwerpen.
Van de leden wordt verwacht dat zij naar eigen achtergrond en interesse een bijdrage leveren aan het functioneren van hun club.
Er worden regelmatig externe sprekers uitgenodigd en excursies naar interessante
objecten gemaakt.

DEELNAME PARTNERS :
Dit regelt iedere club zelf.
Het is algemeen gebruik dat de partners een aantal malen per jaar deelnemen aan de activiteiten.

FEDERATIEDAGEN:
Jaarlijks wordt een of twee keer een Federatiedag georganiseerd.
Zij biedt de gelegenheid tot ontmoeting en –nader – kennismaken met streek of plaats.

KENNISMAKEN MET EEN CLUB VAN PAST ROTARIANS:
Als U zich als (voormalig) Rotarian aangetrokken voelt tot een Club van Past Rotarians kunt U zonder verdere verplichtingen twee of drie maal als kennismaking de bijeenkomsten van een club bijwonen.

COMMUNICATIE MET DE CLUBS EN DE BUITENWERELD:
Naast de Federatiedagen wordt jaarlijks een Algemene Vergadering gehouden over statutaire en andere zaken, die het wel en wee van alle clubs aangaan.
Voorts wordt voor informatie van de clubs, de clubleden en de buitenwereld een website onderhouden.