Belang van de website voor de interne en externe communicatie

Vaak hoor ik binnen onze gemeenschap van Past Rotarians geluiden die erop wijzen dat men het belang van de Federatiewebsite onderschat. Die geluiden komen vooral uit de hoek van de groep van Past Rotarians die de website nooit of bijna nooit bezoeken. Daar heerst, begrijpelijk, het gevoel dat dat voor vrijwel alle Past Rotarians geldt. Dat is echter niet juist.

Een tweede geluid dat ik vaak tegenkom is de mening dat de website vooral bedoeld is voor de communicatie binnen de Federatie. Dat is inderdaad een belangrijk doel, maar het belang van de website voor de communicatie met de “buitenwereld” wordt daarmee onderschat.

Om de werkelijke situatie te schetsen heb ik de statistische informatie voor oktober 2022 bekeken en zag daar onder andere het volgende:

·

In oktober waren er 13274 bezoeken aan de website. Dat komt overeen met gemiddeld 428 bezoeken per dag.

·

Deze waren afkomstig van 4578 verschillende computers.

·

Op de dag dat Nieuwsbrief Nr. 33 werd verzonden en de dag daarna waren er in totaal ruim 1000 meer bezoeken dan in de dagen ervoor en erna. Kennelijk klikten minstens 1000 van de 2600 Past Rotarians op de links naar de website en bekeken daar minstens één document.

·

Veel bezoeken komen binnen via zoekmachines.

·

Populaire onderdelen van de website zijn de clubzoeker en de lijst met clubgegevens.

Uit deze en nog wat andere gegevens leid ik af dat in oktober de website door ongeveer 4000 verschillende personen bezocht werd en dat er daarvan 1000 tot 1500 uit de Federatie kwamen en de rest (dus de meerderheid) van buiten. De getallen voor de maanden daarvoor zijn vergelijkbaar.

De getallen maken duidelijk dat de website een zeer belangrijke factor is voor de communicatie met de buitenwereld, maar ook voor de informatievoorziening en communicatie binnen de Federatie. Er is echter wel ruimte voor verdere verbetering van beide aspecten. Die kan gedeeltelijk tot stand worden gebracht door de inhoud van de website nog aantrekkelijker te maken. Voor het vergroten van het interne bezoek is het verlagen van de digitale drempel een punt van aandacht. Wellicht kan een app daarbij helpen. Verder blijft het uitbrengen van nieuwsbrieven met links naar de site een belangrijk middel.Tjeert ten Wolde, webmaster

2022-11-15