Voorbeeld voor Clubstatuten

Clubs met statuten willen die wellicht aanpassen aan de nieuwe situatie waarbij, als de club dat wil, ook anderen dan (oud-)Rotarians lid mogen worden. Hiervoor is een voorbeeld opgesteld, met in artikel 4 een aantal opties waaruit men kan kiezen - zie.

Overigens moet op Federatieniveau de verandering nog worden afgerond met de instemming van de Algemene Vergadering 2018 met een herzien Huishoudelijk Reglement.

.

2017-11-08/TtW