Aanvraag van een clubwebsite

AANVRAAGFORMULIER

Het “Clubsite aanvraagformulier” kunt u vinden in het besloten deel van deze website (klik op de knop “Voor leden” en log in).

VOORWAARDEN

Alleen de eigen leden hebben toegang tot het besloten gedeelte van de clubsite.

De kosten die aan deze clubsite zijn verbonden bedragen € 100 excl. BTW (€ 121 incl. BTW) per jaar. Deze kosten worden vooraf gedeclareerd tezamen met de jaarlijkse contributie in het begin van de maand juli. Als uw club zich in de loop van het Federatiejaar (1 juli tot 30 juni) aanmeldt wordt de bijdrage naar rato berekend en uw club ontvangt ook deze nota samen met de jaarlijkse contributienota.

Deze punten worden tevens op het aanvraagformulier genoemd.

.

Federatiebestuur