• arnhem
  • Veluwezoom
  • Bistrobar BEAUNE - terras
  • Bijeenkomsten
  • Arnhem
  • Veluwezoom
  • BISTROBAR BEAUNE - LUNCH
  • 2022
  • Bistrobar BEAUNE - lunch

Arnhem - Veluwezoom

Uitsluitend voor leden
GESCHIEDENIS EN ONTSTAAN
De Club van Past Rotarians Arnhem-Veluwezoom is ontstaan uit een fusie van tweee clubs van Past Rotarians in (de omgeving van) Arnhem.
In 2019/2020 hebben leden van beide clubs: Veluwezoom en Veluwezoom Oost besloten te onderzoeken of het mogelijk zou zijn verder te gaan als één club. Beide clubs hebben besloten per 1 juli 2020 als één club verder te gaan onder de naam: Club van Past Rotarians Arnhem-Veluwezoom.
Op 16 maart 2022 heeft de voorzitter van de Federatie van Clubs van Past Rotarians het charter uitgereikt en daarmee is de officiële oprichting gerealiseerd. 

Belangstellenden die lid zijn of lid zijn geweest van een Rotaryclub kunnen een bijeenkomst bijwonen (kosten 25 euro). Graag vooraf aanmelden via: pastrotary@mknoop.eu

WEBSITE
Behalve het openbare, voor iedereen toegankelijke gedeelte van deze website van de club van Past Rotarians Arnhem-Veluwezoom is er ook een besloten gedeelte. Dit gedeelte is uitsluitend bestemd voor leden  en is te bereiken via de knop "voor leden" rechts boven in het menu). Om hiertoe toegang te krijgen is een e-mailadres en een wachtwoord nodig. Als e-mailadres wordt het adres gebruikt dat is ingevuld in de ledenadministratie (LEAD). Met dit e-mailadres en het eerder in LEAD aangemaakte wachtwoord kan een lid inloggen in het besloten gedeelte. Daarin staan de verslagen van bijeenkomsten, adressen en andere gegevens van leden. Door in te loggen gaat een lid akkoord met het privacy-beleid..

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten vinden iedere veertien dagen (in de oneven weken van het jaar) plaats op woensdag van 11.30 uur tot 13.30 uur.

Locatie: Bistrobar BEAUNE - Beekhuizenseweg 1 - 6891 CZ ROZENDAAL.

AGENDA

Als leden van andere clubs van Past Rotarians een bijeenkomst willen bijwonen of wanneer iemand als 'kennismaker' aanwezig wil zijn : graag aanmelden: pastrotary@mknoop.eu

De eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op 14 februari 2024.