Verslagen van clubbijeenkomsten op de Federatiewebsite. Stand van zaken.

Clubs kunnen, via de webmaster, de verslagen van clubbijeenkomsten en andere documenten laten opslaan op de Federatiewebsite. Ze zijn daar, na inloggen, toegankelijk voor alle clubleden binnen de Federatie.

Er zijn 11 clubs die hier in de loop van de jaren gebruik van hebben gemaakt. Hieronder volgt een overzicht.

Vier clubs (’t Gooi, Kennemerland, Schouwen-Duiveland en Zeeuws-Vlaanderen) hebben vanaf 2014 of 2015 trouw hun verslagen opgezonden en doen dat nog steeds. Zij hebben intussen een fraai archief opgebouwd, dat o.a. dienst kan doen als back-up voor het archief van de secretaris. Voor de club Vlietstreek is met terugwerkende kracht ook zo’n archief op de website gezet.

Er zijn ook enkele clubs (Apeldoorn, Midden-Holland, Twente) die enkele jaren hun verslagen zonden, maar daar op een gegeven moment mee gestopt zijn. Dat zou wel eens kunnen samenhangen met een wisseling van clubsecretaris. Wat door deze clubs is opgezonden staat nog steeds op de site en zal daar blijven, tenzij de club verzoekt het te verwijderen.

Tenslotte is er een aantal clubs (Den Haag, Veendam, Zierikzee) waarvan slechts een enkel document is opgenomen. Ook die blijven staan, tenzij de club vraagt om verwijdering.


Tjeert ten Wolde, webmaster

2022-07-21