Plaatsen van Clubinformatie op de Federatiewebsite

Clubs kunnen via de webmaster informatie geplaatst krijgen op de website van de Federatie. Dat kan voor de volgende onderwerpen:

·

Clubverslagen en andere clubdocumenten

Clubverslagen, jaarverslagen en andere documenten kunnen geplaatst worden in het afgeschermde deel van de Federatiewebsite. Dat deel is alleen toegankelijk voor Past Rotarians (via de knop “VOOR LEDEN” en inloggen). De verslagen dienen digitaal bij de webmaster te worden aangeleverd, liefst in de vorm van een PDF-document, maar WORD mag ook. Aan de inhoud en de vorm wordt niets veranderd en de gangbare lay-out van de club blijft dus gehandhaafd. Iedere club die hieraan meedoet krijgt een eigen map op de site.

·

Nieuws

Als er bijzondere gebeurtenissen in een club plaatsvinden kan het interessant zijn om hiervan foto’s of een verslag te zetten in het openbare deel van de Federatiewebsite. Dat kan bijvoorbeeld onder “Nieuws” of onder “Clubs”.

.

Tjeert ten Wolde
Webmaster
E-mail: webmaster@pastrotarians.nl

2021-09-13