Gebruiksvoorwaarden en © Copyright

Door het gaan naar en het gebruik van de websites onder de domeinnaam www.pastrotarians.nl en onder dezelfde domeinnaam functionerende Clubs van Past Rotarians, hierna te noemen ‘de Past Rotariansportal’, gaat u akkoord met de volgende omstandigheden en voorwaarden:

·

De Past Rotariansportal kan niet garanderen dat de websites of de servers die de websites beschikbaar stellen vrij van virussen of andere schadelijke elementen zijn. Tevens kan de Past Rotariansportal niet garanderen dat de informatie op de websites of die van derden, waarnaar verwezen wordt middels 'links', volledig of juist is.

·

Hoewel bij de samenstelling van deze website de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden.
Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het gebruik van onwettig verkregen informatie vanaf de Past Rotariansportal.

·

De Past Rotariansportal heeft het recht om wijzigingen in de informatie op de websites zonder waarschuwing vooraf aan te brengen.

·

Informatie op deze websites mag alleen gebruikt, gekopieerd of verspreid worden voor persoonlijk gebruik of voor gebruik in en ten behoeve van de Past Rotariansrganisatie, tenzij anders vermeld.
Webpagina’s mogen slechts gebruikt worden in ongewijzigde vorm. Het copyright symbool (©) aan de onderzijde van de pagina moet daarbij zichtbaar blijven.
Uitingen in webpagina’s (afbeeldingen en actieve elementen) of delen daarvan, mogen uitsluitend gebruikt worden met vermelding van de rechthebbende. Dit eerst na overleg met de rechthebbende.
Bovenstaande rechten gelden ook voor het gebruik van broncode en/of logistiek of onderdelen van de door de Past Rotariansportal gegenereerde webpagina’s. Voor het gebruik daarvan moet schriftelijke overeenstemming worden verkregen met de rechthebbende.

·

Het gebruik van door de Past Rotariansportal gegenereerde pagina’s, of gedeelten daarvan, als onderdeel van webpagina’s, functionerend onder een andere (sub) domeinnaam (framing) , is niet toegestaan.

·

Misbruik van bovenstaande rechten kan overeenkomstig het Europees en Nederlands recht naar het inzicht van de Past Rotariansportal of rechthebbende als zodanig en zonder waarschuwing worden behandeld.

·

Copyright op alle niet bovenstaand genoemde inhoud van de websites rust bij de Past Rotariansportal en/of de rechthebbende. Alle andere rechten zijn voorbehouden.

Informatie over bovenstaande bij de Federatie van Clubs van Past Rotarians.