Past Rotarianclub Bollenstreek

Bollenstreek uit de lucht

De club is opgericht door leden uit de Rotary Clubs Hillegom-Lisse, Lisse-Bollenstreek en Sassenheim.

Contactadres / Voorzitter: Joop Zwetsloot

Telefoon: 0252 414 590 Email: j.zwet@kpnmail.nl

Bijeenkomsten:

Op de dinsdagen van de oneven weken van 12.00 tot 14.00 uur.

Locatie: Restaurant De Engel, Heerweg 386, 2161 DG Lisse

Voorzitter Joop Zwetsloot

Begin 2015 besloten enkele leden van de Rotary Club Sassenheim en Rotary Club Hillegom-Lisse de mogelijkheden te verkennen  om tot de oprichting  van een Past Rotarian Club in de Bollenstreek te komen.

De omstandigheden bleken gunstig te zijn, zodat als snel 15 leden van de RC Sassenheim, 5 leden van de RC Hillegom-Lisse en 2 leden van de RC Lisse-Bollenstreek bereid waren de overstap te wagen, zodat de Past Rotarian Club Bollenstreek nu 25 leden telt. Een aantal leden zijn nog lid van hun Rotary Club gebleven.

De hoge attendance van ca. 80 % geeft aan dat ieder zijn plekje heeft gevonden en dat de sfeer goed, open en vriendelijk is.

Ook mijn wens, net als van Henk Boersma - de eerst voorzitter van onze club -  en Cor van der Linden, zijn opvolger - is om dat zo in lengte van dagen te houden.

Joop Zwetsloot, voorzitter Club van Past Rotarians Bollenstreek