• Bezoek Bibliotheek
  • Oud chirurgijn boek
  • Uitleg bibliotheek door Perry
  • Bezoek Middelburg
  • Bezoek Nolet
  • Instalatie Tino
  • De leden
  • Installatie club De Hollandsche IJssel Verslag
  • Club Zoetermeer-de Zwiet
AGV