• Maashorst 31-07-2013
  • BHIC 's-Hertogenbosch 06-04-2016
  • Veeteeltmuseum Beers 22-04-2015
  • Installatie 31-08-2011
  • Nieuwjaarsbijeenkomst 14-01-2015
  • Installatie 31-08-2011
  • Charteruitreiking 31-08-2011
  • Nationaal Monument Kamp Vught 23-04-2014
  • Eerste clubbijeenkomst 05-01-2011
Eerstvolgende clubbijeenkomst: 25 mei 2022

Welkom

Deze website laat u kennismaken met de Club van Past Rotarians 's-Hertogenbosch Oost. U bevindt zich in het voor iedereen toegankelijke gedeelte.

Leden van de club hebben ook toegang tot het besloten gedeelte. Daarvoor is  een e-mailadres en een wachtwoord nodig. Als e-mailadres wordt het adres gebruikt dat is ingevuld in de ledenadministratie LEAD. Met dit e-mailadres  en het eerder in LEAD aangemaakte wachtwoord wordt ingelogd. In LEAD kan de eigen ledeninformatie ingezien en zonodig aangepast worden. De clubofficer kan in LEAD ook andere informatie aanpassen.

Door in te loggen gaat een lid akkoord met het privacybeleid zoals dat door de vereniging is vastgesteld. Het protocol is bij aanmelding overhandigd aan het lid en is bovendien gepubliceerd op het besloten gedeelte van de website.

Ontstaansgeschiedenis

De Club van Past Rotarians 's-Hertogenbosch Oost is opgericht op 1 december 2010. Een aantal oudere leden binnen de Rotaryclub 's-Hertogenbosch Oost overwoog in 2009 en 2010 om binnen de Rotaryclub ruimte te maken voor nieuwe leden uit een jongere generatie. Dit werd mede ingegeven door een verminderde behoefte aan inzet voor allerlei activiteiten om uiting te geven aan de maatschappelijke en sociale taak van de Rotaryclub. Maar de fellowship, de vriendschap binnen de club, wilde men niet missen. Een voorbereidingscommissie heeft zich vervolgens breed georiënteerd. Het leidde ertoe dat 16 leden van de Rotaryclub 's-Hertogenbosch Oost startten met een Club van Past Rotarians. In goed overleg met de Rotaryclub is de oprichting voorbereid. De contacten met "onze moederclub" bleven en zijn goed.

Op 5 januari 2011 vond de eerste formele clubbijeenkomst plaats. Op 31 augustus 2011 werd door de Federatie van Clubs van Past Rotarians het charter uitgereikt. 
Sedert de oprichting zijn nieuwe leden toegetreden. Niet alleen afkomstig uit de Rotaryclub 's-Hertogenbosch Oost, maar ook uit andere Rotary- en serviceclubs. Daarnaast hadden we het verlies van enkele leden te betreuren.
Per 13 oktober 2021 telt de club 18 leden.