• Boottocht door Oosterdelgebied
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • bezoek scheepswerf
  • 7
  • 8
  • 9
Bezoek Oosterdel gebied Mei 2018

PR Club Schagen

woensdag  19 februari 2020

Lokatie: het Oude Slot naast de Posthoorn  12.00 uur

voordracht van Wouter van Empelen 

Artsen zonder GrenzenOverige bijeenkomsten

plaats : Het Oude Slot 

Woensdag 4 maart 2020 om 12.00 uur  

Gertjan van Leijden over computers

Woensdag 18 maart 2020 levensberichten van nieuwe leden