Welkom

ffff

Deze website laat u kennismaken met de Federatie van Clubs van Past Rotarians. U bevindt zich in het voor iedereen toegankelijke gedeelte.

Individuele Past Rotarians hebben ook toegang tot het besloten gedeelte. U heeft daartoe e-mailadres en een wachtwoord nodig; het e-mailadres dat u heeft ingevuld in de ledenadministratie LEAD. Met dit e-mailadres kunt u via Inloggen een automatisch gegenereerd wachtwoord aanvragen. Zodra u hiermee bent ingelogd, kunt u het wachtwoord vervangen door een eigen wachtwoord. Daarmee kunt u uw eigen ledeninformatie inzien en zonodig aanpassen. De clubofficer kan in LEAD ook andere informatie aanpassen.

lees verder

Evenementen

Federatiereis 2015


Reisorganisatoren Jan Bos en Sip Tol van de Federatie zijn er in geslaagd –samen met de reisorganisatie OAD-  een mooie reis naar Belgische steden te organiseren welke plaats zal vinden van 17 t/m 21 mei 2015.

Inmiddels hebben de secretarissen een brief hierover ontvangen en tevens een aanmeldingsformlier.

Het programma en het aanmeldingsformulier zijn te vinden in het besloten gedeelte “Voor leden” – Federatiereis 2015.

FEDERATIE NIEUWS