Voortgang digitalisering Federatie Nieuws en Kwartaalberichten

 

Onder de knop “Nieuwsbrieven” op de website staat niet alleen de complete verzameling van de afdrukbare versie van de Nieuwsbrieven, maar ook een verzameling van de voorganger daarvan, het blad Federatie Nieuws en van de voorganger dáárvan, het “Kwartaalbericht”.

Federatie Nieuws was van 1997 tot 2016 het orgaan van de Federatie en werd 3 of 4 keer per jaar uitgebracht. Het is de bedoeling om alle exemplaren daarvan te digitaliseren. Een groot aantal daarvan kreeg ik uit het archief van de Federatie en daarnaast had ik zelf nog wat exemplaren. Die zijn nu allemaal gedigitaliseerd en op de website gepubliceerd. Helaas ontbreken er nog vier jaargangen en zijn vier andere jaargangen incompleet. Ik ben nog op zoek naar de papieren versies daarvan.

Het digitaliseren betekent dat bladzijde voor bladzijde moet worden gescand, waarna met een hulpprogramma de bladzijden worden samengevoegd tot één document, dat vervolgens op de website wordt geplaatst. Tijdens dat proces zie ik natuurlijk veel van de inhoud en het viel mij daarbij op dat er veel zaken zijn die ook nu nog regelmatig aan de orde komen zoals de installatie van nieuwe clubs, de Federatiereizen en de Federatiedagen. Maar er zijn ook zaken die in de oudere jaargangen stonden, maar die je niet meer tegenkomt in de meer recente jaargangen en in de Nieuwsbrieven. Voorbeelden daarvan zijn de mutaties van persoonsgegevens in het ledenboekje, nieuws uit bestuursvergaderingen, verslagen van Algemene Vergaderingen en de contacten met de Engelse clubs van Past Rotarians. Een constante factor is een inleiding of voorwoord door de Federatievoorzitter.

Van de Kwartaalberichten was er in het archief van de Federatie een vrijwel complete verzameling en de digitalisering daarvan verloopt daarom vlot. Een groot aantal jaargangen staat al op de website. Ze geven een beeld van de groei van de Federatie en van de ontwikkeling van de organisatie die daarmee gepaard ging. Voorts valt het op dat er in de beginjaren veel meer contact was tussen de clubs dan nu het geval is.


Tjeert ten Wolde, webmaster
2020-06-30