Verbetering van de toegankelijkheid van clubs

Rotarians, Past Rotarians, of anderen die contact met een club zoeken kunnen de website raadplegen en vinden dan onder ‘Clubs/Clubgegevens’ een lijst met alle clubs. Bij de invoering van de AVG is, in navolging van Rotary’, er voor gekozen om van de clubs in deze lijst nauwelijks gegevens te vermelden en in plaats daarvan een contactformulier aan te bieden. De gegevens van de tijd en de plaats waar de club bijeenkomt zijn wel blijven staan – zie hieronder het voorbeeld van de club Ermelo-Putten. Als de secretaris van een club dat wenst kan hij/zij echter zijn/haar contactgegevens wel zichtbaar maken en daarmee de toegankelijkheid van de club aanzienlijk verbeteren. Op dit moment hebben ongeveer 15 secretarissen dit gedaan – een voorbeeld daarvan is Friesland-Oost.

Alert gemaakt door een aantal klachten over de toegankelijkheid van clubs beveelt het Federatiebestuur aan om het voorbeeld van Friesland-Oost en andere clubs te volgen en de gegevens van de secretaris zichtbaar te maken. De clubs ontvangen hierover een brief waarin ook aanwijzingen worden gegeven voor de manier waarop dit kan worden gedaan.Tjeert ten Wolde, webmaster

2021-07-03