Sip Tol benoemd tot Past Rotarian van Verdienste

In de Algemene Vergadering van 22 oktober 2019 werd Sip Tol benoemd tot Past Rotarian van Verdienste. Nadat Leendert Kruik, de nieuwe voorzitter van de Reiscommissie, de verdiensten van Sip voor de organisatie en leiding van de Federatiereizen had geschetst, overhandigde Federatievoorzitter a.i. Chris Leeuwe de oorkonde en het insigne die bij de onderscheiding horen.

Sip was 6 jaar lang de enthousiaste trekker van de Reiscommissie en organiseerde in samenwerking met de andere commissieleden en met Beuk reizen naar Duitsland, België, Engeland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg. Bij deze reizen trad hij ook vaak op als reisleider.

Tjeert ten Wolde
(webmaster)