Paul Winkes is de nieuwe Commissaris Clubvorming Zuid

De eerste 20 jaren in het leven van Paul Winkes ( 1948, Arnhem ) werden gekenmerkt door een veelvuldig verhuizen i.v.m. de werkkring van zijn vader (PTT).

Rond 1970 werd neergestreken in Noord Limburg, waarvan de laatste 20 jaar met zijn echtgenote Brigitte (RC Nijmegen Stad en Land) aan de boorden van de Maas, naast het Nationaal Park De Maasduinen in de landelijke rust van Bergen Lb.

Na het afronden van de 5 jarige HBS-a werd de stap gezet naar de bankierswereld. Echter na een vijftal jaren werd de roeping naar een academische studie steeds sterker. Aanvankelijk in de avonduren naast een volledige werkkring, later full time hetgeen in 1977 resulteerde in de Mr titel.

De volgende stap leidde naar Leiden voor een tweejarige studie Postdoctoraal Belastingrecht, in het kader van de Inspecteursopleiding bij de Belastingdienst. Hij voelde zich niet op zijn gemak als ambtenaar en de overstap werd gemaakt naar de advieswereld.

Na werkzaam geweest te zijn bij diverse kantoren werd in 1988 de stap gezet naar volledige zelfstandigheid, een eigen kantoor.

Zo’n 7 jaar geleden benaderd om toe treden tot Past Rotaryclub Nijmegen ’t Spijker, ontstaat nu aan vrijwel het einde van het beroepsmatige leven de ruimte in de agenda om invulling te geven aan een bestuursfunctie in het Federatiebestuur.PW/2019-12-09