Op 19 januari 2020 bestaat de Federatie 45 jaar

Op 19 januari 1975 besloten de voorzitters van vijf “kringen” van Past Rotarians om de Federatie op te richten. De “kringen” waren die van ’s-Gravenhage, ’t Gooi, Deventer, Kennemerland en Arnhem. Bij de vorming van de Federatie gingen de “kringen” zich “clubs” noemen, soms met een wat andere naam. Al snel sloten zich meer clubs van Past Rotarians aan en eind 1976 had de Federatie al 12 clubs, waarvan er 11 nog steeds bestaan. De groei zette daarna gestaag door en nu zijn er bijna 120 clubs met gesommeerd ongeveer 2800 clubleden.

Er is dus in Nederland een overduidelijke behoefte aan clubs van Past Rotarians en een bijbehorende koepelorganisatie. Het is opmerkelijk dat dit in andere landen niet of nauwelijks het geval is en er alleen in het Verenigd Koninkrijk een kleine zusterorganisatie is. Kennelijk vinden veel Nederlandse Rotarians dat je Rotary moet verlaten als je niet meer actief deelneemt aan de extern gerichte activiteiten van Rotary en dat je als lid van een Rotaryclub niet alleen maar gericht moet zijn op “Fellowship”. In een Club van Past Rotarians zijn we dat wel, waarbij natuurlijk een zekere mate van “Club Service” nodig is om de club te laten functioneren.

Een ander belangrijk aspect is dat de Clubs van Past Rotarians in Nederland een onderkomen bieden aan Rotarians die elders gewoond hebben en niet meer worden toegelaten tot een Rotaryclub, bijvoorbeeld omdat ze te oud bevonden worden. Een dergelijke opvang bestaat dus elders niet.

Er is veel meer te zeggen over onze clubs en onze federatie, maar daarvoor verwijs ik naar andere documenten op deze website, zoals het jubileumboek dat gemaakt werd bij het 40-jarig bestaan van de Federatie.Tjeert ten Wolde
(webmaster)