Meer jaargangen van de Nieuwsbrief en van Federatie Nieuws op de website

Vanaf eind 2016 wordt er 3 tot 5 keer per jaar een digitale Nieuwsbrief naar alle clubleden met e-mail gezonden. Deze Nieuwsbrieven maken uitgebreid gebruik van teksten op de website, waarmee ze via “links” verbonden zijn. Daarnaast wordt er vanaf Nieuwsbrief nr. 3 voor de clubleden zonder e-mail een afdrukbare versie gemaakt, die naar de clubsecretarissen wordt gezonden. Deze versie wordt ook op de website gezet (zie achter de knop “Nieuwsbrieven” op de homepage). Omdat het gewenst is dat ook de informatie van de Nieuwsbrieven 1 en 2 bewaard blijft, zijn nu ook van die exemplaren afdrukbare versies gemaakt en op de website gezet. De serie Nieuwsbrieven is daarmee compleet en zal in de toekomst worden uitgebreid met de volgende Nieuwsbrieven.

De digitale versies van de Nieuwsbrieven staan ook op de website, maar daarvoor moet men (via “Voor Leden”) inloggen en kijken onder “Archief”. Omdat veel teksten na enige tijd van de website verwijderd worden of verplaatst worden, werken de links die in deze versies staan vaak niet meer. Wel kan men blijven zien welke onderwerpen aan de orde kwamen.

Tot eind 2016 was het gedrukte blad Federatie Nieuws het belangrijkste communicatiemiddel van de Federatie. Het blad werd vanaf juli 1997 vier keer per jaar uitgebracht. De laatste drie jaargangen stonden als pdf-document al op de website. Daar zijn nu nog enkele jaargangen aan toegevoegd en het is de bedoeling deze geleidelijk aan verder uit te breiden, zo mogelijk t/m de eerste jaargang.

Vóór 1998 werd de informatieoverdracht binnen de Federatie tot stand gebracht via een eenvoudig Kwartaalbericht. Het is de bedoeling om ook hiervan op den duur jaargangen op de website te zetten.

De Nieuwsbrieven en de nummers van Federatie Nieuws die nu op de website staan dekken samen de laatste 9 jaren - zie onder de knop Nieuwsbrieven.


Tjeert ten Wolde, webmaster
2020-03-02