Het Federatiebestuur nam afscheid van vier oud-bestuursleden

Het bestuur van de Federatie heeft de goede gewoonte om in een informele bijeenkomst afscheid te nemen van de afgetreden bestuursleden. Dat gebeurde deze keer op 31 januari 2020 op het Landgoed Bronbeek in Arnhem.

De afgetreden bestuursleden waren Johan Visscher, Cees van Verseveld, Gerard van Wijk en Chris Leeuwe. Hiervan waren de drie laatstgenoemden in persoon aanwezig.

Na een ontvangst met koffie en spekkoek in restaurant Kumpulan Bronbeek, volgde een interessante rondleiding in Museum Bronbeek.

Terug in het restaurant sprak voorzitter Rob van der Heijden lovende woorden over de oud-bestuursleden.

Oud-voorzitter Chris Leeuwe gaf daarna een kort resumé van zijn bestuursperiode en wenste het nieuwe bestuur veel succes. Daarna ontvingen de drie aanwezige oud-bestuursleden ieder een mand met lekkernijen.

De dag werd afgesloten met een heerlijke rijstmaaltijd.
Tjeert ten Wolde,
Webmaster en deelnemer aan de bijeenkomst