Gijs van den Wall Bake is de nieuwe penningmeester van de Federatie

Toen het Federatiebestuur een oproep deed voor kandidaten voor het penningmeesterschap meldde Gijs zich aan. Hij bleek de enige te zijn, maar het Federatiebestuur was blij met zijn aanmelding omdat Gijs ruim gekwalificeerd is om een uitstekende penningmeester te worden. Hij volgde dan ook op 24 oktober 2018 Johan Visscher op in die functie.

Gijs is sinds 2016 lid van CPR Bodegraven maar is ook nog lid van de Rotaryclub Bodegraven. Zijn classificatie is “Luchtvaartvervoer”. Hij heeft op dat gebied een indrukwekkende carrière gemaakt en werkte o.a. voor Transport Management International (TMI holding) b.v. en Wm. H. Müller & Co n.v. Alvorens zich in Bodegraven te settelen werkte en woonde hij in Duitsland, Indonesië en België. Hij is getrouwd, heeft twee kinderen en vijf kleinkinderen.

Gijs heeft altijd nevenfuncties vervuld en doet dat nog steeds. Zo vervult hij in Bodegraven diverse vrijwilligerstaken bij maatschappelijke organisaties.

Wat betreft de Federatie is Gijs niet alleen gemotiveerd om de penningen te beheren maar ook om de banden met Rotary te versterken en in meer algemene zin om een “bouwer” te zijn. Hij is niet iemand die alleen maar op de winkel wil passen.Tjeert ten Wolde, webmaster