Betty Wennekes is 30 jaar bij de Federatie!

Vanaf 1990 ondersteunt Betty het secretariaat van de Federatie. Er waren toen zij begon ruim 30 clubs met in totaal ongeveer 600 leden1). Betty verzorgde de verzending van documenten en het opstellen van een Kwartaalbericht. Dit bericht werd in 1997 vervangen door het blad Federatie Nieuws met een eigen redacteur en in 2016 door digitale en afdrukbare Nieuwsbrieven, die verzorgd worden door de webmaster.

In 2002 nam Betty de ledenadministratie op zich en dat is ook nu nog een belangrijk element van haar takenpakket. Daarnaast ondersteunt zij de secretaris en andere bestuursleden met het verzorgen van rondzendingen, het opstellen van agenda’s, het maken van verslagen en andere secretariële activiteiten.

Betty speelde ook een rol bij de ontwikkeling van de website van de Federatie en was van 2012 tot 2015 de webmaster.

Het is duidelijk dat Betty een zeer belangrijk persoon is voor het functioneren van het Federatiebestuur. Dat bestuur wisselt vrijwel ieder jaar van samenstelling en het is belangrijk dat er iemand is die de regels, de systemen, de gewoonten en de historie kent.

Betty opereert op een bescheiden, rustige manier en is duidelijk betrokken bij het wel en wee van de Federatie. Ik werk als webmaster bijna 5 jaar met haar samen en dat is echt een genoegen! Ik hoop dat ze nog lang op deze manier doorgaat.Tjeert ten Wolde, webmaster
2020-06-16

 

1)

Ontleend aan het Kwartaalbericht 1990/1991, nr. 3. In het jubileumboek 1975- 2015 staat dat toen Betty begon de Federatie ongeveer 300 clubleden had, wat kennelijk niet correct is.