De verzameling Federatie Nieuws op de website is verder aangevuld

In Nieuwsbrief Nr.18 stond een oproep om bepaalde exemplaren van Federatie Nieuws te zoeken en naar de webmaster te zenden. Twee leden gaven aan die oproep gehoor, namelijk Guus Hulst van de club Kennemerland en Bert van der Hulst van de club Bodegraven. Guus zond mij 5 nummers en die staan intussen in digitale vorm op de website. Bert zond mij 3 nummers. Als ook die gedigitaliseerd zijn ontbreken er van Federatie Nieuws nog slechts de volgende exemplaren:

·

Jaargang 1999-2000: nummers 1 en 3

·

Jaargang 2000-2001: nummer 1

·

Jaargang 2001-2002: nummer 3.

Het zou erg mooi zijn als ook deze nog worden gevonden.Tjeert ten Wolde, webmaster
2020-10-09