• Welkom voor deze ladies day
  • Eerste ladies day in de Laathof te Mersch
  • Dick vermeldt de leden welke niet meer bij ons zijn
  • Loek geeft uitleg over wandeling
  • Nieuwe lokatie clubbijeenkomsten
  • Nieuwe stek
  • Nieuwe voorzitter
  • Het traditionele kado
  • Een fotoboek voor Cees

Bestuurswissel 2020

Cees Pannekoek sloot het bewogen clubjaar af door, na een terugblik, het voorzitterschap lint bij Dick om te hangen.

Hij ontving bij het dankwoord van de nieuwe voorzitter een Special Award, het traditionele schild en een persoonlijk cadeau, als dank en erkentelijkheid voor zijn enorme inzet.

Nieuwe bestuurleden zijn : Theo Jeurissen (penningmeester) en Jan Peeters (inkomend voorzitter).


Herstart clubbijeenkomsten

15 maart 2020 : Einde clubbijeenkomsten door Covid-19 beperkingen.

3 augustus 2020 : Herstart van de clubbijeenkomsten.


Onze kort na elkaar overleden vrienden Yang Sie (18-07-2020) en René Höppener (30-07-2020) werden herdacht.


Bestuursoverdracht/wisseling moest nog plaatsvinden om het clubjaar 2019/2020 formeel af te sluiten.

Wisseling Lokatie

SOFA Maastricht ons "huisadres" ziet geen mogelijkheden ons te accommoderen binnen de Covid-19 richtlijnen. Met pijn in het hart moesten we omzien naar een andere lokatie.


Nieuwe tijdelijke lokatie is Kasteel Vaeshartelt die onze lunchbijeenkomsten kan verzorgen binnen de gestelde richtlijnen.