• Nieuwjaar 2020 de programma commissaris
  • Nieuwjaar 2020 overzicht
  • Nieuwjaar 2020 Peter
  • Nieuwjaar bestuursteam
  • Nieuwjaar de kroning
  • Kerstlunch 2019
  • Kerstlunch Leo en Rene bedankt
  • Kerstlunch met Loek in zijn element
  • Restaurant Sofa bedankt

Kerstlunch 2019

Op 16 december heeft onze programma commissaris een perfecte kerstlunch georganiseerd.


Het bestuur heeft een belofte gedaan om weer een goed Past Rotarians jaar te verzorgen. De belangrijkste prioriteit voor dit nieuwe jaar zijn:

- Werven van drie nieuwe club leden

- Afwikkelen van statuten 

- Het opmaken van en huishoudelijk reglement.

- De club on-line brengen

- Herijken van afspraken met A-team

- Leden voor het voetlicht

- Gezellige en informatieve bijeenkomsten

Fijne feestdagen

Kerstlunch

Leo heeft zijn appartement in België beschikbaar gesteld voor onze Kerstlunch en René heeft voortreffelijk gekookt.

Wij waren hen hiervoor natuurlijk dankbaar en Cees spreekt deze dankbaarheid uit en laat dit gepaard gaan van een fles wijn.

Ontstaansgeschiedenis

De Past Rotarians Club Maastricht Jekerdal is opgericht op 31 juli 2006.