Uitnodiging voor de Indonesiëdag van Rotary

De Rotary Interland Commissie Nederland - Indonesië, nodigt de Past Rotarians uit om deel te nemen aan de interlanddag op 9 maart 2019.

Begin 2019 zal aan alle Clubs van Past Rotarians een inschrijfformulier worden toegezonden. Het definitieve Programma zal dan ook bekend gemaakt worden.

Zie de vooraankondiging voor meer informatie.

Gijs van den Wall Bake