Installatie van de fusieclub Arnhem-Veluwezoom uitgesteld

Het bestuur van de Federatie ontving de volgende e-mail:

Vandaag hebben wij als bestuur van onze club van Past-Rotarians Arnhem-Veluwezoom besloten onze bijeenkomsten in januari 2022 af te gelasten. Zie ook onze website:  https://www.pastrotarians.nl/arnhemveluwezoom/.

 Dit besluit hebben we genomen omdat in de berichtgeving omtrent COVID-19 staat dat “..mensen vanaf 70 jaar wordt geadviseerd om zoveel mogelijk hun contacten te beperken.”

Concreet betekent dit dus - helaas - ook dat de officiële installatie (19 januari 2022) tot een ander moment moet worden uitgesteld.

Wanneer er zicht is op een nieuwe datum, zal ik daarover contact opnemen en naar ik aanneem, gaat het dan lukken de feestelijke bijeenkomst daadwerkelijk te laten doorgaan.

Met vriendelijke groet,
Martin Knoop, Secretaris Arnhem - Veluwezoom