De vorming en installatie van nieuwe clubs komt weer op gang

Nu het mogelijk is om weer fysieke bijeenkomsten te houden komt er ook weer beweging in de vorming en toelating van nieuwe clubs.

Zo werden in de eerste fysieke bijeenkomst van het Federatiebestuur sinds 9 november 2020 op dit terrein een aantal besluiten genomen en afspraken gemaakt:

1.

De club Zierikzee i.o. zal op 15 oktober a.s. worden geïnstalleerd.

2.

De club Breda-Nassau i.o. zal ook in het najaar worden geïnstalleerd. Het Federatiebestuur wacht op een uitnodiging daarvoor.

3.

Er werd besloten om de club Zwijndrechtse Waard de status ‘in oprichting’ (i.o.) te verlenen. De installatie als lid zal plaatsvinden op 23 oktober 2021.

4.

De vorming van een club De Bilt-Bilthoven is gestaakt en werd afgevoerd van de lijst.

Voor vier andere initiatieven meldden de contactpersonen dat de draad na de coronaperiode weer zal worden opgepakt. Deze initiatieven zijn in diverse stadia van ontwikkeling en betreffen Oosterhout Regio, Tilburg e.o., Vught en Bonaire.Tjeert ten Wolde, Commissaris Clubvorming Noord en Webmaster
2021-07-01