Lustrumbijeenkomst CPR Kennemerland op 23 oktober 2018

Verslag in het maandbericht van de club:

Aanwezig: 38 personen, waarvan 7 gasten van buiten. Al weer 50 jaar geleden werd onze club opgericht, hetgeen wij feestelijk vierden, eerst met leden en hunne dames en vandaag met leden en gasten.

Voorzitter Peter Smits opent de bijeenkomst met een korte terugblik. Zo memoreert hij dat Kennemerland 4 keer een Federatiedag organiseerde. Hij sluit af met een fraai gedicht en de constatering, dat de verhoudingen tussen Rotary en Past Rotary nu een stuk beter zijn.

Mevrouw Astrid Nienhuis, Burgemeester van Heemstede, die vanwege de herfstvakantie van haar kinderen niet zou blijven eten, feliciteert ons van harte. Belangrijk haar pleidooi om de democratie niet te laten versloffen: “Democratie is een werkwoord”, moet het motto zijn..

Daarna vertolken “De Drie Musketiers”-- Huib van den Doel, Eric Möhringer en Jan van Selms—het lied; “Het halfgetande PR wiel”. Zaal zingt luidkeels mee. Applaus!

Federatievoorzitter Chris Leeuwe, vindt het een prachtig lied en feliciteert ons met het Lustrum. Hij vraagt ook of er in de zaal iemand is die hem wil opvolgen want zijn termijn loopt morgen af en hij heeft nog geen opvolger. Doodse stilte in de zaal. Hij geeft Peter een fraaie oorkonde, helaas zonder handtekening van de Secretaris. Chris heeft overwogen die te vervalsen, maar durfde dat uiteindelijk toch niet. De Secretaris is als lid geoorloofd afwezig.”, zoals bij de “Witte” in Den Haag zeggen.

Jan Schnerr, Voorzitter van RC “Haarlem Oost” waar een aantal van ons opgroeiden, spreekt enkele aardige woorden, waarna Kees Stal, oud-voorzitter van onze moederclub PRC “’t Gooi” het woord krijgt. Hij meldt dat het vinden van een cadeau heel moeilijk was, immers een vijftig jarige dochter heeft alles al. Vijf jaar terug gaf zijn club een fraaie koperen bel—staat op tafel—maar nu zijn het Goudse kaarsen met kandelaars en Gooise matrijsjes. Velen onzer verstaan Gooise matrasjes maar dat blijkt wishful thinking.

Na het hoofdgerecht spreekt Niek van Keppel spreekt dan als oudste (92) aanwezige lid. Hij is nog zeer kras maar nuanceert zijn verhaal met een mooie zin; “Truth is so precious, that she should always be defended by a bunch of lies!”

Hij geeft toe dat alleen Fellowship er nog is bij onze club—de andere Rotary avenues zijn afgesloten—maar die ene is hem zeer dierbaar. Dan spelen de Musketiers een zeshandig pianowerk geheten “The Soldiers are coming”. Knap, hoor!

Hierna krijgt het woord onze eregast, Bert Wassenaar, Stalmeester van ZM de Koning. Het is tevens de première van onze nieuwe beamer. In tegenstelling tot wat vele dachten, is zijn functie veel wijder dan alleen de Koninklijke stallen in Den Haag. Alle vervoersbewegingen van het Koninklijk Huis inclusief auto’s en vliegtuigen vallen onder de Stalmeesters organisatie. Bert doet dit al 22 jaar en noemt zijn baan “Traditie in de dagelijkse praktijk” Op een vraag uit ons midden dien aangaand antwoordt hij, dat de panelen op de Gouden Koets, die gerestaureerd wordt, niet zullen worden afgeplakt. Bert vertelt vol enthousiasme over zijn werk, waarbij zijn liefde voor paarden goed van pas komt. Hij eindigt met de de hoop, dat wij allen de zinvolle tradities zullen “trádere” d.w.z. overdragen op volgende generaties.

Tenslotte sluit Huib van den Doel het muzikale gedeelte af met het 2e deel van de Sonate Pathétique van Beethoven.

Rob van der Heijden, Voorzitter van onze Luco krijgt het laatste woord en dankt iedereen die aan het succes van deze avond heeft meegewerkt.Richard de Nerëe,

Secretaris CPR Kennemerland