NIEUWE CLUBS OP KOMST  

In het afgelopen jaar zijn er een aantal activiteiten in den lande opgestart om nieuwe Clubs van Past Rotarians te vormen.  Deze activiteiten hebben vooral plaats gevonden in het midden en het westen van het land en hebben ertoe geleid dat het federatiebestuur in haar laatste vergadering in juli 2019 kon besluiten over de definitieve toelating van de CPR Breda-Nassau en CPR Kromme Rijn. Binnenkort zullen de installatiebijeenkomsten gepland worden.

Door vier andere initiatiefgroepen wordt gemeld dat de belangstelling dermate groot is dat binnen afzienbare termijn de status “in oprichting” aangevraagd kan worden. Onze bestuursleden die zich bezighouden met clubvorming begeleiden deze processen waar nodig en gewenst. In een 7e club in het westen van het land is zojuist een initiatiefgroep gestart. Daarnaast hebben in diezelfde periode een drietal clubs om hen moverende redenen hun lidmaatschap bij de federatie beëindigd. 

Al met al een zonnig vooruitzicht voor de aanstaande clubs en voor de federatie. 

Cees van Verseveld
Commissaris clubvorming voor Zuid-Nederland  
(2019-08-26)