Verslag Bijzondere bijeenkomst CPR Zoetermeer - de Zwiet i.o., dinsdag 14 november 2017.

Plaats: Happy Moose te Zoetermeer

Aanwezig: 16 leden, deels met partners.

Speciale gasten:

- Chris Leeuwe, voorzitter Federatie van Clubs van Past Rotarians in Nederland

- Cees van Verseveld, Federatie, Commissaris Clubvorming voor Zuid Nederland

- Jan Kees v.d. Woude, voorzitter Club van Past Rotarians Zoetermeer

- Hans Hiestand, secretaris Club van Past Rotarians Zoetermeer

- Hans Delfos, lid Past Rotary Club Lelystad en oud lid RC Zoetermeer Zegwaaart

- Carel van Waay, initiator oprichtingsdatum Club van Past Rotarians Zoetermeer – de Zwiet.

De voorzitter van CPR Zoetermeer-de Zwiet i.o. opent de bijzondere bijeenkomst waarin de club officieel geïnstalleerd zal worden en volwaardig lid zal zijn van de Federatie van Past Rotarians Clubs in Nederland. Naast de speciale gasten worden ook de aanwezige partners van de leden van harte welkom geheten.

Na een woordje van de voorzitter van de zusterclub in Zoetermeer krijgt de voorzitter van de Federatie het woord en memoreert een stukje geschiedenis van de Past Rotarians Clubs. Wetenswaardig is dat de eerste club in Nederland van voor de 2e WO is en opgericht in Den Haag door teruggekeerde Rotarians uit Nederlands Indië. De CPR Zoetermeer-de Zwiet voldeed formeel op 21 augustus 2017 aan de voorwaarden voor het lidmaatschap van de Federatie. Vandaag kan worden overgegaan tot de feitelijke formalisering van het lid zijn van de Federatie.

De voorlezing en overhandiging van de Oorkonde, de omhanging van het voorzitterslint bij onze voorzitter Daan en even later de uitreiking en het opspelden van het felbegeerde speldje aan de 16 aanwezige leden. Enige jaloezie bij de zusterclub is er omdat wij de eerste club zijn die een lint voor de voorzitter ontvangt!

Een tip van ons lid de oud-Kanselier der Nederlandse Orden bij het dragen van een Koninklijke Onderscheiding (minimaal jasje/dasje) het CPR-speldje in het andere knoopsgat steken!

Hierbij hebben wij de i.o. status achter ons gelaten.

De middag wordt verder gevuld met een maaltijd en afgesloten met een voordracht over Geluk door Jan Ott, EHERO_WDH Erasmus Universiteit Rotterdam.

.

.

.

Zoetermeer 15 november 2017, John van Dijk