Installatie van CPR AMORFORTIA op 1 november 2018

Buiten is het koud en nat wanneer onze voorzitter Chris Leeuwe en ondergetekende aankomen bij Restaurant Bavoort in Leusden voor de installatieplechtigheid van CPR Amorfortia . Binnen wordt het steeds gezelliger met alle 15 leden, partners en gasten die arriveren en worden we ontvangen met bubbels.
Enige ogenblikken later opent voorzitter Janko Pietryga de avond en licht het programma toe.


We starten met een heerlijk voorgerecht om de ergste honger te stillen en genieten van  
Erik van Houten “die ons met zijn zang en snarenpel laat genieten van songs uit de periode dat onze hormonen ons nog tot opstandige genieters animeerden”, zo schrijft de secretaris later in zijn verslag. We zingen vrolijk de Beatles en meer van dat moois mee. En die avond mogen wij nog tweemaal van zijn kunsten genieten.
Vervolgens houdt Chris Leeuwe, voorzitter van de Federatie een korte speech waarbij hij de Federatie schetst als een coördinerend en faciliterend orgaan en niet als een hoger geplaatste macht. Hij maakt gewag van het feit dat er ook nog een bestuurszetel vacant is en roept op deel te nemen aan gezamenlijke Federatie-activiteiten. Chris reikt met het nodige ceremonieel de oorkonde van de oprichting van onze club uit. De voorzitter krijgt het voorzitterslint omgehangen en de leden krijgen allemaal een CPR speldje uitgereikt en spelden dat met een vrolijk ritueel bij elkaar op. Hoera, de club is geïnstalleerd!

De voorzitter van CPR Amorfortia memoreert vervolgens dat hij, toen hij afscheid nam van de Rotary Club Amersfoort Stad, daar snel gemengde gevoelens over kreeg. Ik citeer: “Enerzijds was ik al een kleine 10 jaar zonder baan en ik had dus geen directe maatschappelijke betrokkenheid meer. Ik had de stellige indruk dat ik daardoor ook minder betekenis voor de club had. Ik vond ook dat onze vergrijzende club moest verjongen. Weggaan was dus goed. Maar anderzijds miste ik ook de vriendschappen, gezelligheid en de activiteiten van mijn oude Rotary Club”. En dus togen hij en enkele anderen aan de slag om, naast CPR Eemland als middagclub, nog een avondclub op te richten en nu, twee jaar later is dat vanaf vandaag een feit.
Beide clubs onderhouden goede contacten met elkaar. Eerder hebben de besturen met elkaar gesproken om de communicatie open te houden. Allen zijn zich er terdege bewust dat zij uit dezelfde vijver vissen en daarom is goed overleg steeds gewenst. Ook heeft men gesproken over een mogelijke uitwisseling van sprekers en aan het organiseren van gezamenlijke activiteiten.
Hij spreekt ook uit verheugd te zijn dat twee bestuursleden van de club Voorthuizen-Veluwzoom bij deze bijeenkomst aanwezig zijn. 
Hij besluit met, en ik citeer: ”Vriendschap is een groot goed in ons leven, een leven dat helaas voor het grootste deel achter ons ligt, maar wel een leven, waarin steeds meer waardering voor die vriendschappen is ontstaan. Ik spreek de hoop uit dat onze wijze van omgaan met elkaar genoeg inspiratie aan geïnteresseerde Rotarians zal geven om lid te worden van de PRC Amorfortia. Het zal de lezer niet verbazen dat daarna een luid en langdurig applaus opklonk.

Vervolgens verwelkomt Peter Lodewijks, voorzitter van CPR Eemland de aanwezige leden in de kring van CPR. Eemland steunt Amorfortia in vriendschap. Hij benadrukt het belang van de Federatie, die nodig is vanwege de relaties met Rotary. Rotary zal zich moeten kunnen verjongen.” Wij willen geen competitie met Rotary, ook al denken sommige buitenlanden dat Past Rotary niet zou moeten bestaan, bijv. de Verenigde Staten. Welkom dus Amorfortia, we staan achter jullie!”


Daarna neemt Mignonne Pietryga ons mee in de wereld van de organisatieverandering met een voordracht over Agile Coaching. Zij coacht een project bij ING Bank. Agile coaching heeft te maken met lenigheid en wendbaarheid in veranderingsprocessen. Het begint allemaal bij de klant. Welke wensen en behoeften heeft hij? Hoe reageer je daar als bedrijf zo snel en soepel mogelijk op in een iteratief proces, waarbij klantbehoefte en organisatorische invulling steeds direct aan elkaar getoetst worden? Aan het einde van haar lezing buitelen de vragerstellers over elkaar heen om maar een vraag te kunnen stellen aan Mignonne.


Het gezelschap neemt, na zoveel intellectuele inspanning, de kans waar om van een uitgebreid toetjesbuffet te gaan genieten.
En onder grote hilariteit wordt tot slot een reeks groepsfoto’s gemaakt.

Terugkijkend op deze bijeenkomst kan ik zeggen dat voorzitter Chris en ik zeer verheugd waren over de vitale, vrolijke sfeer die wij in deze nieuwe CPR-telg ontwaarden.

Cees van Verseveld

Clubcommissaris voor Zuid-Nederland