Installatie van de club Kromme Rijn

3 december 2019, een belangrijke dag voor CPR Kromme Rijn. Op deze dag werd onze club geïnstalleerd door het Federatiebestuur. Aanwezig waren Rob van der Heijden - voorzitter van de Federatie CPR, Paul Winkes - Commissaris Clubzaken Zuid, vertegenwoordigers van de CPR’s Utrecht, Zeist en Heuvelrug en twee vertegenwoordigers van RC Bunnik.

De avond werd begonnen met een roll call. Alle aanwezigen gaven een korte schets van hun geschiedenis als Rotarylid en Past Rotarylid. Na het welkomstwoord van voorzitter Reinier Geers, gaf Jack van Dieten een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van CPR Kromme Rijn. Een memorabele geschiedenis die terug gaat naar het jaar 2017. Toen al lanceerde Jack het idee om een Past Rotary Club op te richten, hij kreeg weinig respons. Door allerlei omstandigheden bleef het initiatief liggen, maar begin 2019 werd het nieuw leven ingeblazen. Samen met Edward Mac Gillavry organiseerde Jack oriënterende gesprekken met zeventig plus leden van RC Bunnik. Met die gedachtewisselingen werd langzamerhand vorm gegeven aan een CPR i.o.

Op 24 februari 2019 schreef Jack het ‘Samenvattend verslag en voorlopige conclusies’ en op 19 maart werd het ‘Constituerend beraad’ gehouden bij Huub en Linda Huntjens. Bij die gelegenheid sprong de vonk echt over. 10 leden en 4 ex-leden van Rotary Club Bunnik gaven te kennen over te willen stappen naar de Past Rotary Club. Een aantal dat veel groter was dan eerst gedacht.

Tot zover het verhaal van Jack. Na het Constituerend beraad vertrok hij met echtgenote Sanne naar hun geliefde ‘bootje’ in Frankrijk. Voor dit verslag een korte schets van het vervolg: er werd een bestuur gevormd door Reinier Geers – voorzitter, Kees Visser – penningmeester en Edward Mac Gillavry – secretaris. Stappen werden ondernomen om CPR Kromme Rijn aan te melden bij de Federatie. De status CPR i.o. werd verkregen en na onsultatie van Past Rotary Clubs in de regio werd de officiële installatie in het vooruitzicht gesteld. Een feit dat deze avond ten uitvoer wordt gelegd.

Terug naar vanavond: Rob van der Heijden wenst ons geluk met de oprichting. Het is voor hem ook een speciale avond, want als kersverse voorzitter van de Federatie zijn wij de eerste club die hij installeert. Met het ondertekenen van de Oorkonde door hem en Reinier is de installatie een feit. Het wordt beklonken met een glas prosecco voor alle aanwezigen.

Tijdens het diner dat volgt is er alle gelegenheid voor de aanwezigen om ervaringen uit te wisselen. Mooie verhalen uit het verleden van Rotary Clubs en in het bijzonder RC Bunnik zijn aan alle tafels te horen.Edward Mac Gillavry, secretaris van CPR Kromme Rijn