Installatie CPR Bergum

Op 29 november 2016 togen uw voorzitter Chris Leeuwe en ondergetekende, ieder vanuit een andere richting, in de namiddag naar het Friese Burgum voor de installatie van Past-Rotary Club Bergum i. o.

Het festijn begon al met een schitterende zonsondergang tijdens de laatste kilometers door het Friese vlakkeland. De festiviteit vond plaats in Hotel restaurant “t Roodhert, midden in het centrum van Burgum gelegen. Iets na zessen waren alle gasten aanwezig voor de borrel en kon Voorzitter Willem Jan Hoogwater aan zijn speech beginnen. Hij benadrukte daarin dat de club het zeer belangrijk vindt om de Rotarybeginselen en de Rotarygeest in clubverband levend te houden en dat zij mede daarom willen toetreden tot de federatie van Clubs van Past- Rotarians in Nederland. Naar zijn mening ,zo zei hij, vormt dat een steviger basis voor de toekomst van deze club.

Hij memoreerde dat het alweer een aantal jaren geleden was dat RC Bergum, bij deze gelegenheid met drie personen vertegenwoordigd, het initiatief nam tot de oprichting van een CPR. Sinds dinsdag 17 april 2012 kwamen de eerste leden van de club i.o. voor de eerste keer officieel bij elkaar en nu de club stevig in onze gemeenschap verankerd is treden wij toe tot de Federatie, zo zei voorzitter Willem Jan Hoogwater .

Hierna kreeg Chris Leeuwe het woord, waarbij deze benadrukte hoe prettig hij het vond om In Burgum en in dit gezelschap te zijn. Vervolgens verrichtte hij de officiële installatiehandelingen . Chris overhandigde daarna de door de beide voorzitters ondertekende oorkonde en een boek over 40 jaar Past Rotary. Het is de zesde installatie die Chris tijdens zijn voorzitterschap van de federatie tot nu toe verrichtte en dat brengt het totaal aantal clubs daarmee op 125.

Ook een delegatie van de CPR Leeuwarden was aanwezig bij deze bijzondere gebeurtenis en bracht de hartelijke felicitaties mee , mede namens hun voorzitter ,die tot zijn spijt zelf niet aanwezig kon zijn.

Toen werden alle gasten uitgenodigd aan tafel te gaan om te genieten van een Indonesische maaltijd, indachtig de vroegste start van Past Rotary in de dertigerjaren van de vorige eeuw , toen Indonesische Rotarians naar Nederland kwamen en elkaar als Past Rotarians in clubverband gingen ontmoeten. Tijdens de maaltijd nam de voorzitter van de RC Bergum de gelegenheid te baat om ook de felicitaties van zijn club over te brengen en liet weten dat er een cadeau onderweg was in de vorm van een voorzittershamer.

Toen Chris en ondergetekende later op de avond voldaan weer huiswaarts togen lag het Friese landschap inmiddels in het donker gehuld. Wij wensen CPR Bergum een lang en gezellig bestaan toe met de voor onze clubs zo kenmerkende fellowship.

.

Cees van Verseveld