Installatie club Enschede

Op 5 maart 2019 werd de nieuwe club van Past Rotarians Enschede geïnstalleerd als lid van de Federatie.

De voorzitter toont de oorkonde en wordt daarbij geflankeerd door Chris Leeuwe en Emmy Witbraad, respectievelijk voorzitter a.i. en commissaris clubvorming van het Federatiebestuur.

De club Enschede heeft 35 leden.2019-03-07/TtW