De clubs Veluwezoom en Veluwezoom-Oost fuseren

De CPR Veluwezoom en de CPR Veluwezoom-Oost hebben na rijp beraad en goedkeuring door de leden van beide clubs, besloten om per 1 juli 2020 te fuseren onder de naam CPR Arnhem-Veluwezoom.

De oprichtingsdatum van de nieuwe CPR is die van de oudste rechtsvoorganger: Club van Past Rotarians Veluwezoom met als oprichtingsdatum 26 september 1962.

De nieuwe CPR wordt/blijft lid van de Federatie.

De plaats van samenkomst wordt restaurant The Hunting Lodge, Beekhuizenseweg 1 te 6891 CZ Rozendaal, telefoon 026 3611597. De dag van de bijeenkomst wordt woensdag, het moment van de start van de borrel 11.30 uur en de bijeenkomst duurt tot 13.30 uur. De frequentie van de bijeenkomst is eenmaal per veertien dagen. Als de coronaperikelen het mogelijk maken is de eerste bijeenkomst op woensdag 1 juli 2020.


T. ten Wolde, webmaster
Gebaseerd op een e-mail van Iem Bakker, secretaris CPR Veluwezoom-Oost, aan het bestuur van de Federatie.
2020-03-31