Wat is het nut van een clubwebsite?

Kortgeleden verzocht de club Oegstgeest e.o. om hun clubwebsite te verwijderen. Dat is intussen gebeurd. De reden voor het stoppen was dat geconstateerd werd dat de website alleen gebruikt werd voor archivering en dat daar ook andere en goedkopere manieren voor zijn. Dat geeft mij aanleiding om weer eens stil te staan bij het nut van een clubwebsite.

In het algemeen kan een website de volgende functies vervullen:

·

Communicatie met de “binnenwereld”, bij een CPR dus de clubleden.

·

Communicatie met de “buitenwereld”, dus iedereen die niet behoort tot de “binnenwereld”. In het geval van een club van Past Rotarians zijn dat onder andere de Rotarians die interesse hebben om eventueel lid te worden.

·

Archivering. In het geval van een CPR gaat het hierbij primair om de verslagen van de clubbijeenkomsten, maar eventueel ook over foto’s, jaarverslagen en andere documenten.

Voor communicatie met de binnenwereld is een clubwebsite geen sterk middel. Het aantal clubleden dat regelmatig de site bezoekt is in het algemeen zeer beperkt, zeker als men de informatie ook communiceert via e-mail.

Voor communicatie met de buitenwereld is een clubwebsite een uitermate geschikt instrument. Daartoe moet de informatie echter up-to-date zijn, in het openbare deel staan en er goed uitzien. Als dat niet het geval is werkt de site negatief, niet alleen voor de betreffende club, maar ook voor de Federatie als geheel.

Voor archivering is een clubwebsite geschikt, maar er zijn ook goede alternatieven: de cloud, een externe harde schijf, een geheugenstick, de Federatiewebsite (voor dat laatste zie).

De praktijk is dat de meeste clubs met een eigen website vooral gericht zijn op de interne communicatie en op archivering, dus juist de dingen waarvoor de website niet zo sterk is of niet uniek is. Aan de informatie voor de buitenwereld wordt vaak weinig aandacht gegeven. Daarbij speelt wellicht een rol dat veel Past Rotarians het gevoel hebben dat de website niet of nauwelijks bezocht wordt en zeker niet door buitenstaanders. Dat is echter een groot misverstand: er is altijd een aanzienlijk aantal externe bezoekers dat gericht, of via zoekmachines, op de website terecht komt.

In het licht van dit alles lijkt het mij zinvol als de clubs zonder website die zich sterker naar de buitenwereld willen profileren overwegen om een website te beginnen en dat de clubs die al een website hebben de situatie weer eens analyseren en nagaan of handhaven wel zin heeft en zo ja, of verbetering van het gezicht naar de buitenwereld nodig is.


Tjeert ten Wolde, webmaster
2020-10-22