Verslag Zoom-bijeenkomst van CPR De Randmeren op 19 mei 2021.

Opening: Van lieverlede schuiven steeds meer leden bij tot we uiteindelijk met 18 personen deelnemen.

Nadat voorzitter Wim zijn koffie heeft gehaald heet hij allen hartelijk welkom en doet ook de groeten van Ivo Ekker die evenals allen erg verlangt naar fysieke bijeenkomsten.

Afgezegd: Yelte Ferwerda, Joost Schoute, Wim Roorda en Ivo Ekker hebben zich afgemeld.

Jarig: Niemand van de club is komende 14 dagen jarig.

Zieken: Het wel en wee van een drietal leden komt aan de orde.

Spreker: Hans van Vliet zal vandaag de spreker zijn.

Programmacommissie: Volgende keer, 2 juni, zal Wim van de Berg, zoon van Joop, onze spreker zijn over het onderwerp: Nanotechnologie.

Bestuurswisseling: Het bestuur wil proberen de bestuurs- overdracht in een fysieke bijeenkomst te doen en zal daarover overleggen met het nieuwe bestuur. Uit verschillende mededelingen blijkt dat over diverse overdrachten van bestuursfuncties al overlegd wordt.Leendert van Saarloos, secretarisOpmerking van de webmaster: Titel en de tekst achter ‘Zieken’ aangepast.