De club ’t Gooi maakt een krantje

Barthold van den Houten, secretaris van CPR ’t Gooi, meldt het volgende:

Vijf weken geleden ben ik gestart met het zogenaamde ‘Klein email Krantje’. Aflevering 10 zit inmiddels in concept in mijn computer. Het krantje verschijnt 2x in de week, op maandag en op donderdag. Het blijkt een groot succes. De leden schrijven, licht aangespoord, hoe het met hen gaat, wat ze doen en meer en meer komen er een soort levensbericht -achtige bijdragen in. Onze voorzitter belt leden die nog niet van zich hadden laten horen (soort presentielijst). Ook komen huishoudelijke mededelingen in het krantje, zoals tot nu 2x een mooi verzorgd overlijdensbericht van een partner (al zeg ik het zelf). Zeer indringend. De leden ervaren op deze manier veel en veel meer over elkaar dan in de normale situatie, inloop, borrel, lezing, naar huis. Ik neem alleen oorspronkelijke bijdragen op en geen links, wel foto’s. Ook is het geen discussieplatform. Kan het heel sterk aanbevelen, ook namens de leden. Een voorbeeld kan ik er helaas niet bij doen want het is, net als een levensbericht, strikt vertrouwelijk.


Barthold van den Houten, secretaris Past Rotarians ‘t Gooi


ps : Heb je een gek nodig om het te doen? Denk het niet, het is niet veel werk, ik vind het leuk, en voor mij is het therapie. Het is puur genieten om zo de clubband te kunnen zien verstevigen en dat nog wel tijdens de ‘ophokplicht’.


2020-05-03