Verslag van de eerste bijeenkomst van CPR Assen e.o. in Coronatijd

Vereniging van Past Rotarians Assen en Omstreken

Verslag van de bijeenkomst van 3 juni 2020

Voorzitter: Harry de Ruijter
Verslag: Joost Hauer

Programma: Corona Ervaringen
Aanwezig: 17 leden

Programma-Overzicht:
17 juni Clubzaken, jaarverslagen, bestuurssamenstelling
01 juli Siemen de Jong, levensbericht

De voorzitter heet allen hartelijk welkom bij deze eerste bijeenkomst na de Coronapauze. In goed overleg met de familie Van Veen is een bijeenkomst mogelijk die aan de RIVM-regels voldoet en waar een aan de omstandigheden aangepaste lunch wordt geserveerd. Na een drankje op het zonovergoten terras treffen we elkaar in de grote en goed geventileerde zaal voor de lunch en een klein programma.

De voorzitter staat uitvoerig stil bij het wel en wee van enkele afwezigen.

Dan wordt Jan Boschloo geïnstalleerd tot lid van onze Club; hij kwam 4 maart kennis maken en heeft in de Coronapauze besloten om lid te worden en dat is uiteraard gehonoreerd. Jan stelt zich kort voor en kondigt aan dat zijn levensbericht uitvoeriger zal zijn.

De voorzitter kondigt aan dat er een aangepast jaarprogramma aankomt; we willen in de zomermaanden zoveel mogelijk de bijeenkomsten door laten gaan. De volgende bijeenkomst gaat over Clubzaken. De secretaris zal de stukken tijdig toesturen.

De voorzitter refereert aan een stuk van Bas Heijne in de NRC over de Corona-pandemie. Heijne stelt vast dat de gevolgen nog onduidelijk zijn, maar zeker diepgaand zullen zijn: trefwoorden: banen, relaties, solidariteit, sterfte, wie blijft overeind en wie wordt wantrouwend, onzeker en vatbaar voor nepnieuws.

Hoe de leden de Corona-tijd tot nu toe hebben beleefd is de vraag van de voorzitter. Veel ervaringen zijn al gewisseld tijdens het drankje vooraf op het terras; nu maakt Jan van der Struik ons deelgenoot van een acrostichon op de letters van Coronavirus, waarin hij zijn ervaringen heeft gegoten. De tekst staat aan het eind van dit verslag.

De bijeenkomst wordt afgesloten met de vaststelling dat het goed was elkaar weer te ontmoeten.

NB Voor de volgende bijeenkomst weer aanmelden bij de secretaris!!!Tekst van Jan van der Struik:

Corona virus: naast alle ellende, menselijk verdriet, economische en sociale gevolgen, toch iets positiefs: meer aandacht en hulp voor elkaar, minder vervuiling, meer rust.

Acrostichon op de letters van Corona virus:


Crisis, begon in China, groot land met kleine mensen, zorgde voor grote problemen

Over all the world, gingen we dat beleven

Regering Mark in alle staten, zet ons totaal op slot, 1,5 meter, geen lijfelijk contact, kinderwagen fabrieken gaan kapot

Oproer op vele fronten, handel stil, veel menselijk verdriet

Nooit waren we zo in shock, zo lock down dat vergeten we never niet

Aandacht voor elkaar geeft een warm gevoel, elkaar steunen is ons doel

Vrij zijn blijkt nog meer een zeer groot goed, belangrijk blijft wat je ermee doet

Informatie over Corona in overvloed, oraal of via Irma Sluis haar gebarentaal of informatie en communicatie via ons voortreffelijk Past Rotary-bestuur

Rotary vrienden, hulde chapeau voor hen in dit ontmoetingsuur

Uitzicht op het eind der Coronatijden is onze wens

Samen zijn we sterk, duurt niet lang meer en reizen we met zijn allen in grote getale weer over de grens