Jan Verzijden maakt wekelijks een nieuwsbrief voor de club Krimpenerwaard

Als gevolg van de ‘bijna lockdown’ situatie in ons land en daardoor verminderd sociaal contact tussen clubleden, deed Jan Verzijden aan het bestuur van CPR Krimpenerwaard het hierna omschreven voorstel. Het werd op 1 april 2020 goedgekeurd en op 3 april geëffectueerd.

Ik ga – per email - een nieuwe, wekelijkse (sociale) rubriek introduceren, getiteld: “Hoe gaat het met jou/jullie?” Hierin kan elk clublid iets meedelen omtrent zijn ervaringen van de afgelopen weken. Om enkele voorbeelden te geven: hoe ervaren wij het frequenter thuis zijn? - telefoneren wij meer met kinderen/kleinkinderen en/of familieleden? – helpen wij andere mensen die daarom vragen? - zijn wij meer gaan lezen of staat de TV meer aan? - krijgt de tuin meer aandacht? - zijn er onderwerpen die jouw speciale aandacht hebben? - enz.,enz. Maar bovenal: gaat het goed met jou/jullie gezondheid? Keus te over!

Spelregels:

*)Onderwerp: titel – club nieuwsbrief - editie nr, ….

*)Weergave: in een aparte bijlage, doch 1A4! Hierin kan één bijdrage van een lid worden vermeld, of enkele korte bijdragen van andere leden bij elkaar;

*) Er dient een vast aanspreekpunt binnen de club te zijn, de zgn redacteur;

*) Onze club heeft de frequentie op eenmaal per week verschijnen gezet.(kan ook een andere frequentie zijn, zelf te bepalen) Indien veel aanbod van kopij, dan tweemaal per week, bijv. op dinsdag en vrijdag;

*) aanleveren kopij: één dag, voorafgaand aan de dag van verschijnen, tijdstip hiervoor zelf bepalen!

*) de club nieuwsbrief stopt met verschijnen, zodra wij weer bij elkaar mogen komen of eventueel eerder, als er geen onderwerpen meer voorradig zijn.

Clubs die overwegen dit voorbeeld te gaan volgen, mogen met mij contact opnemen.


Jan Verzijden - thans: verhalenverteller ‘in ruste’, redacteur van de wekelijkse club nieuwsbrief van CPR Krimpenerwaard. (E: j.verzijden@planet.nl)
2020-05-02