CPR De Randmeren zoomt al meer dan een jaar

Henk van Dijkhuizen, clubofficer van CPR De Randmeren, stuurde naar aanleiding van het verzoek om informatie over Zoom-bijeenkomsten in de laatste Nieuwsbrief de volgende informatie:

Onze club is zeker een jaar al actief op dit gebied. Om de veertien dagen hebben we een clubbijeenkomst in zoom-verband. Via een van tevoren opgegeven link en een agenda neemt ca. 70% van de clubleden deel aan een discussie in dat verband. Onze voorzitter Wim Lanphen leidt de bijeenkomsten. Hij doet dat voortreffelijk. De programma’s zijn gevarieerd. D.w.z. clubzaken of een van de eigen leden of een gastspreker die de voordracht houdt. Getuige de goede attendance worden de bijeenkomsten onder de huidige omstandigheden ervaren als een goed alternatief voor fysieke bijeenkomsten. 

Henk van Dijkhuizen
2021-03-01