De clubs mogen weer binnen bijeenkomen!

De versoepelingen van de coronaregels die zojuist zijn ingegaan maken het mogelijk dat clubs weer in hun horecagelegenheid bijeen kunnen komen. Het is te verwachten dat het overgrote deel van de clubs die gelegenheid niet voorbij zal laten gaan.

De voorwaarden waaronder binnen mag worden vergaderd zijn ongeveer dezelfde als vorige zomer, maar er is één belangrijk verschil: vrijwel alle Past Rotarians zijn nu gevaccineerd en ook de vaccinatiegraad van het horecapersoneel neemt snel toe. Dat betekent dat clubs die vorige zomer niet bijeenkwamen, dat nu wellicht wel gaan doen. Het betekent ook dat clubleden die er toen voor kozen om zichzelf en anderen te beschermen door de clubbijeenkomsten te mijden, nu wel zullen komen.


Tjeert ten Wolde, webmaster

2021-06-06