CPR Drienermarke heeft een prachtig clubblad

Al sinds 2008 heeft de Club van Past Rotarians Drienermarke te Enschede/Hengelo haar eigen clubblad: de Drienermarker. Daarin wordt verslag gedaan van bijeenkomsten en worden andere wetenswaardigheden uitgewisseld. En we hebben ontdekt dat je er ook ‘verhalen aan tafel’ in kwijt kunt die dan zelfs nog wat uitvoeriger kunnen zijn, compleet met illustraties.

We hebben een vaste redactie en twee editors die de (bijna professionele) opmaak verzorgen. Elk clublid en/of partner wordt uitgedaagd om te schrijven. Ons blad verschijnt tweemaal per maand en als daar aanleiding toe is, wel eens met een extra nummer. De echtgenote van een onzer leden verzorgt, als opmaat, onder pseudoniem Omara, in elk nummer een kort gedicht dat slaat op de actualiteit in het blad.

Vooral tijdens de corona-sluiting van onze pleisterplaats was ons clubblad een uitstekend middel om contact te onderhouden.

Zoals je bijgaand ziet, zijn we al aan de dertiende jaargang bezig! 

Co van Zundert (een van de redacteuren)Bijlage: De Drienermarker