Corona remt clubvorming

Er zijn bij het Federatiebestuur op het ogenblik acht initiatieven aangemeld voor de vorming van een nieuwe club.

Bij twee ervan is de procedure al enige tijd gevorderd tot het officieel installeren van de club, maar vanwege de Coronapandemie is dat uitgesteld. Twee andere initiatieven zijn ver gevorderd en zullen binnenkort ook het stadium bereiken dat installatie aan de orde is. Dit betekent dat zodra er weer fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn er snel vier nieuwe clubs tot de Federatie zullen toetreden.

Vier andere initiatieven verkeren in een pril stadium, maar ook daar werkt de Coronapandemie remmend omdat die verhindert om fysiek met belangstellenden bij elkaar te komen en het besluit te nemen om door te gaan. De initiatiefnemers wachten tot dat wel kan.Tjeert ten Wolde,
Webmaster en Commissaris clubvorming Noord-Nederland
2021-04-11